HemMusik & klimat

Musik & klimat
M

Musik och klimat hör ihop, enl Nordiska Kammarorkestern

– Musik kan både belysa och kommentera samhällsutmaningar och göra oss känslomässigt engagerade i frågor som rör själva fundamentet av vår existens, säger nya chefen...

Måste publiken flyga till konserterna?

Ett för planeten hållbart sätt att ta sig till konsertsalarna är att promenera, cykla eller utnyttja kollektiva färdmedel. Det minst hållbara sättet är att...

’Breaking the ice’ när jorden är som hetast

Så fick tonsättaren Karin Rehnqvist ett repertoarverk detta år när jorden kokar och rister i klimatkonvulsioner. Hennes verk Arktis Arktis! i fyra satser uruppfördes...

Musiktidskriften tar publiken med flyg till konserterna

När musikupplevelserna i Sverige inte räcker till vill den glättat bestrukna musiktidskriften Opus ta med konsertpubliken till Europas musikscener. För bekvämt – och klimat-aningslöst...

Världens mest hållbara operahus finns i Göteborg

GöteborgsOperan har i decennier målmedvetet och noggrant arbetat med hållbarhetsfrågor. Operahuset – med solceller på taket – minskar sitt energibehov varje år, restaurangen är...

Musikentusiaster lockas att ta flyget till konserterna

Musikresor till kontinentens konserthus har sedan länge arrangerats. I en annan tid färdades man med buss. Idag ska det gå fort – med flyg....

Karin Rehnqvist sätter musikens kraft bakom klimatforskarnas ilska

Som av en händelse blev den svenska premiären av Karin Rehnqvists klimatoratorium Silent Earth vid Östersjöfestivalen ett starkt musikaliskt konstaterande av det uppmärksammade debattinlägg...