Nyss publicerat

Medaljer för Tonkonstens Främjande 2022

Medaljen för Tonkonstens Främjande är Kungl Musikaliska Akademiens främsta utmärkelse. Sedan 1945 har medaljen delats ut vid Akademiens högtidssammankomster till högt förtjänta personer för...

Svagt tunnel-ljus för kyrkomusikerutbildningen på Sköndal

– Det behövs fler kyrkomusiker, inte färre, konstaterades i ett upprop som nätverket UTOM (Unga Tankar Om Musik) körde igång tidigare i höst. Fram...

Värt att notera

ANDRA LÄSER

POPULÄRA ÄMNEN

0708-796544

info@imusiken.se