HemKultur- & musikfinansiering

Kultur- & musikfinansiering
K

Musikutgivning med ’konstnärlig kvalitet’ får stöd

Det kan inte vara lätt att vara handläggare/beslutsfattare/referensgrupp på Kulturrådet och ha till uppgift att bedöma de ansökningar om musikutgivning som väller in. Du...

Norrlandsoperan får miljoner från Riksbankens Jubileumsfond

Ett kultur- och musikprojekt som är direkt kopplat till forskningen har fått generöst bistånd. Norrlandsoperan i Umeå har tilldelats 10 miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond...

15 milj skattekronor till fria musikgrupper

Totalt inkom 306 ansökningar till Kulturrådet. Av dessa får 192 dela på drygt 15 miljoner kronor. – Det finns en stor bredd av grupper med...

Skattepengar till musikarrangörer 2024

Till årets omgång om bidrag från Kulturrådet till musikarrangörer sökte 392 aktörer; förra året inkom 349 ansökningar. De som får dessa bidrag är en...

Alla förlorar i regeringens åtdragna kulturbudget 2024

Förvisso är det den högsta kulturbudgeten i nominella tal som presenteras av regeringen. Om man inte tar hänsyn till inflation och kostnadsökningar; samt...

De får bidrag till musikutgivning

Kulturrådets fördelning av skattemedel till musikutgivning finns till ”för att främja ett brett utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar”. Till 2023 års första ansökningsomgång...

Arbetsstipendier till musikkonstnärer: 1-, 2- och 5-åriga

Statliga Konstnärsnämnden delar årligen ut arbetsstipendier till musikkonsten. Ett arbetsstipendium är tänkt att ge frilansande utövare ökade möjligheter att ägna sig åt och utveckla...