Här en annan indikator på hur illa ställt det är inom det fria kulturlivet: mer än 3,300 ansökningar kommit in till statliga Konstnärsnämnden, som stängde ansökningsperioden den 14 maj.

En stor andel av de sökande har aldrig tidigare sökt stipendium eller bidrag från Konstnärsnämnden. Hälften av dem som sökte är sångare/musiker.

Sammanräknat har de sökande ansökt om totalt närmare 125,700 miljoner kronor. Samtidigt uppgår det totala intäktsbortfall som de sökande har rapporterat in till drygt 304 miljoner kronor. 

Den outgrundliga frågan är vad människorna i det fria kulturlivet ska leva av.

Krisstödet kommer att räcka till alla 

– Det blir nu ännu mer tydligt vilka stora och akuta behov som finns bland många konstnärer. Som vi tidigare poängterat kommer regeringens krisstöd inte kunna möta dessa, utan måste ses som en insats bland flera, som exempelvis förändrade regler för a-kassan. Från Konstnärsnämndens sida arbetar vi vidare med att se över hur vi till exempel kan omfördela ännu mer pengar för att på bästa sätt göra nytta under rådande förhållanden, säger Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden. 


Om krisstipendierna
  • Krisstipendierna kunde sökas på tre olika nivåer, 15,000 kronor, 30,000 kronor eller 50,000 kronor beroende på hur stort intäktsbortfall den sökande haft. Nära 60 % av de som sökt har ansökt om att få det högsta beloppet. 
  • En stor andel av de sökande har aldrig tidigare sökt eller fått stipendium eller bidrag från Konstnärsnämnden. Exempelvis har ca 50 % av de som sökt och är verksamma inom musik aldrig tidigare sökt stöd från Konstnärsnämnden. Motsvarande siffror för övriga konstområden är ca 42% inom teater, ca 32% inom dans, ca 31% inom film och ca 32% inom bild och form. 
  • Män har sökt i något högre utsträckning än kvinnor. En förklaring är att sökande från musikområdet är i majoritet och där är andelen män vanligtvis är högre än inom andra konstområden. Män redovisar också ett högre intäktsbortfall än kvinnor.
  • Den yngsta sökande är 18 år och den äldsta är 82 år. Snittåldern på de sökande är 43 år.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.