82 projekt får dela på närmare 4,6 miljoner kronor när Kulturrådet nu meddelar 2019 års andra tilldelning för musikutgivning. Kända aktörer och tämligen okända i en salig blandning.

sökande | artist | titel | belopp
•Vill- A Ma­na­ge­ment AB. OLS­SON, TBA, 90000,
•Rhythm of Swe­den, Pet­ter Bern­da­len, Umeå meets Umeå, 80000,
•Mo­se­ro­bie Music Pro­duc­tion, Da­ni­el Bing­ert, Da­ni­el Bing­ert Jazz 7, 65000,
•He­adspin Re­cor­dings, Od­d­job, Kong, 63000,
•Ama­so­na­son AB, Ama­son, Ga­laxy I, 90000,
•The Tiny Music Stock­holm AB, Namna, Namna, 86000,
•Mat­ti­as Ol­li­ka­i­nen, Frans­ka Trion, Dom en­sam­mas pla­net, 65000,
•Cajsa Zer­hou­ni, Cajsa Zer­hou­ni, Estu­a­ry, 40000,
•Stina Hell­berg Ag­back AB, SHA3K, Win­ning Isn”t Eve­ryt­hing: It”s the Only Thing, 80000,
•Fyl­king­en, Lisa Sten­berg, Mo­nu­ment, 25000,
•Paltunes/Albin Jo­hans­son, Albin, SM900, 30000,
•Startracks AB, Christi­an Kjell­van­der & Ton­bru­ket, TBA, 90000,
•CMG Hol­ding AB, Ant­ho­ny Mills, dran­kin songs of the mid­west, 38000,
•Firma Isa­bel Neib, Isa­bel Neib, Fri­end, 85000,
•karl jonas winqvist, Anna Jär­vi­nen, Tro, hopp och kär­lek, 65000,
•BIS Re­cords AB/dB Pro­duk­tions Swe­den AB, Jonas Nord­berg, Kaps­per­ger – In­ta­vo­la­tu­ra, 80000,
•Al­most Re­li­gi­ous, Hot Bre­ath, Hot Bre­ath, 60000,
•Dei­vert Media Pro­duc­tion, Libby Rae Wat­son & Bert Dei­vert, ar­bets­namn: Hoodoo Eco­no­mics, 60000,
•BROR Re­cords /Li­li­es, Tora Vin­ter, BROR10 – Peri- Banu, 10000,
•Ayla Adams Music, Zem, Want U To Know, 55000,
•UmeDuo, UmeDuo, Bells and Tides, 82000,
•Fuzz­gun Pro­duc­tions AB, Julia Mil­lang, Ever­ly Fo­re­ver­ly, 80000,
•Red­House Music/Matt­hew Pe­ter­son, Matt­hew Pe­ter­son, Voir Dire, 80000,
•GEI­GER, Sven Rånlund, La Vie Mo­du­lai­re 3: Oi­seaux d”Electro­ni­que en Suède, 24000,
•Sista Lo­kat­ten AB, Last Lynx, EP 4 (Ar­betsti­tel), 50000,
•Nadia Jo­hans­son, Nadia Nair, Lion, 52000,
•Mo­se­ro­bie Music Pro,­duc­tion, Per Texas Jo­hans­son Stråk på him­len och stora hus, 60000,
•Lud­vig Stol­ter­man, Dolce, Ur Aska, 80000,
•Foot­print Re­cords AB, Sten & Sanna Käll­man, Barn­kö­rer, Det blå­ser upp, 90000,
•karl jonas winqvist, Shida Sha­ha­bi shifts, 55000
•Kla­ve­rens Hus, Gun­nar Iden­stam, Le­kan­de ängel, 36500,
•BROR Re­cords / Li­li­es, DJ Lily & Sand­ra Mosh, LILIES4 – 031/040, 8000,
•Mo­lo­ton, Linus Hill­borg, TBA, 40000,
•Kontra- Musik Möl­le­vång­en, Van­ligt Folk, ALLT E’NTE, 44000,
•Gam­malt­hea/Fred­rik Bengts­son, Pelle Björn­lert, da­mo­re, 84500,
•För­e­ning­en svens­ka ton­sät­ta­re, Norr­bot­ten Neo, New Swe­den 10 år, 100000,
•Busy Bee, Vicious Vi­sions, Ret­ro­dis­re­spect 1980- 1983, 65000,
•disor­der, Anna Lin­dal vi­o­lin/Eva Lin­dal vi­o­lin, Knüst, 35500,
•Ka­ka­fon Re­cords, Na­var­ra, I ljus­ning­en, 50000,
•Erik West­bergs Vo­ka­len­semb­le, Ka­ta­ri­na Bar­ruk – Frode Fjell­heim – Erik West­bergs Vo­ka­len­semb­le, SÁPMI, 58500,
•Ed­ward Forslund, Childmind, Child mind, 10500
•Lirec Stu­di­os, Marie Nilsson-Lannerö – Per W Ohls – Matz Nils­son, Sång­er till Elias, 70000,
•TAJP­HOON TI­VO­LI, Jonny War­tel Quar­tet, Jonny War­tel Quar­tet Live at Ele­ment Stu­dio, 15000,
•Playground Music Scan­di­na­via A,B Max­i­da Märak, Utopi, 55000,
•Stina Ve­lo­cet­te, Stina Ve­lo­cet­te, NIO LIV, 70000,
•If Music Could Talk AB, Ja­nice, I Don’t Know A Thing About Love, 60000,
•Sony Music En­ter­tain­ment AB, Madi Banja, Väl­sig­nel­sen, 42000,
•Hoob Eko­no­misk För­e­ning, Klab­bes Bank, Bnk, 65000,
•Ka­i­ros Music, Ex­au­di (vo­ka­len­semb­le) James Weeks (di­ri­gent), Ar­ctic Sound – Vocal Music by An­s­gar Beste, 100000,
•Mi­cae­la Gustafs­son Firma, Mi­cae­la Gustafs­son, Undra sa flund­ra, 60000,
•Loumi Re­cords/Johan Ols­son, Max Agnas Trio, Kom­po­si­tion VII, 29000,
•Tona Se­re­nad, Eko­no­misk För­e­ning, Joel Da­nell, TBA, 77500,
•GMR Music Group, Fran­tic Amber, Bel­la­trix, 40000,
•disor­der, Lisa Ullén och Anna Hög­berg, Step Up a Se­cond, 38000,
•Adri­an Re­cor­dings/Mag­nus Bjer­kert, Alice Boman, Dream On, 90000,
•Anar­chistic Heart AB, Re­bek­ka Ka­rijord, The Voice Organ (arb tit), 80000,
•Musik: L. Jor­dans­son, RECON, DROM Re­con­struc­ted, 38000,
•Zoi Efstathiou, Zoe Efstathiou / Egil Kal­man, Al­ke­kung, 26000,
•CMG Hol­ding AB, HELGA, The Autumn La­ment, 25000,
•Dala­kol­lek­ti­vet Re­cords, Sång­syst­rar/Ul­ri­ka Bodén och Sofia San­dén, TBA, 62000,
•Hoob Eko­no­misk För­e­ning, I en stad, I en stad 2, 48000,
•Valle Music/MW­mu­si­ca Swe­den, Duo Naranjo- Weurlander & Ci­ur­li­o­nis String Quar­tet, Duo Naranjo- Weurlander & Ci­ur­li­o­nis String Quar­tet, 85000,
•Adri­an Re­cor­dings/Mag­nus Bjer­kert, bob hund, 0-100, 90000,
•Soundsib­ling Pro­duc­tion, Able to Land, Able to Land, 31000,
•Malmö Inre Eko­no­misk För­e­ning, The Ide­a­list, Anti-Fascist Dubs Spi­ri­tu­al Electro­nics & Un­cons­cious House Music, 17000,
•Fyl­king­en, Su­san­ne Skog, Si­be­ria / Si­rens, 19000,
•Han­nes & Em­ma­nu­el Musik HB, HSX­CH­CX­CXSH, AÅÄ, 18000,
•Sune Mat­ti­as Ema­nu­els­son, Sune Mat­ti­as Ema­nu­els­son, Va­ri­a­tions on a Chant by Hil­de­gard von Bing­en, 24000,
•No­vo­ton AB, Me­mo­ria, Cra­vings, 60000,
•sewer sen­der, Mä­te­ri­et, Ten­ness, 17000,
•Litt­le by Lit­hell Music Pro­duc­tion, Stock­holms Sax­o­fon­kvar­tett och Maria Lit­hell Flyg, Tänk alla dessa ljud, 80000,
•LJ Re­cords, Sud­den Me­e­ting, New Me­e­ting/ LJCD5262, 40000,
•De­spotz Re­cords, Brö­der­na Lind­gren, TBA, 80000,
•Rhythm of Swe­den, RIM, Båten, 56000,
•PACAYA re­cords, Lo­vi­sa Samu­els­son, STAD / DIS, 75000,
•Eng­qvist Fran­zen Han­dels­bo­lag, Klus­ter, TBA, 37000,
•Ka­ka­fon Re­cords, Anne Kal­me­ring & Stahl­ham­mer Klez­mer Clas­sic, Vay­ter, 80000,
•Synth Babes ek. för., Lo­ljud, The Pha­ses, 50000,
•Lena Swan­berg Music, Lena Swan­berg, Sing Me the News, 55000,
•Eng­qvist Fran­zen Han­dels­bo­lag, Lilla Pa­ra­sit, Lilla Pa­ra­sit, 20000,
•Mika Po­hjo­la, Lip­pa­rel­la, Trip­tyk, 80000,
•Kråk­tjärn gård AB, Per Sax­holm, Litte å varje, 40000.

Enligt Kulturrådet är syftet med stödet är att göra det möjligt för professionella musiker att ge ut inspelad musik och ljudkonst som blir tillgänglig för allmänheten.

– Utgångspunkter för bedömning av ansökningarna har varit konstnärlig kvalitet och produktionens ekonomiska förutsättningar. Kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för människor att utöva, uppleva och ta del av konst och kultur på lika villkor, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet och funktion, heter det.


LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.