Det händer stora saker i nordligaste Sverige. I Luleå byggs världens första anläggning för produktion av fossilfritt stål (Hybrit). I Skellefteå, 14 mil bort, i grannlänet Västerbotten, bygger Northvolt Europas största batterifabrik som redan nu har drygt 1,000 anställda.

Detta är ena sidan av de norra länen, varifrån de stora utflyttningarna ägde rum på 1970- och 80-talet. Idag handlar det om high-tech och ett mycket stort behov av kvalificerad personal.

Den andra sidan är det i det offentliga Sverige ständiga behovet av s k effektivisering och nedskärning. Sålunda har Region Norrbotten aviserat att 20 % av personalstyrkan på Norrbottensmusiken ska bort. Något som föranleder Kungl Musikaliska akademien att nu skriva ett öppet brev till regionledningen.


Norrbotten är på många sätt ett unikt län, inte minst dess rika kulturliv som låter höra om sig nationellt och internationellt och som i många sammanhang är en stolthet för Sverige.

Att Norrbotten också är unikt på så sätt att det tillsammans med sitt närmsta grannlän planerar för investeringar i 700-miljardersklassen de närmsta åren gör Region Norrbottens högsta lednings beslut om att göra stora neddragningar inom kulturen minst sagt kontraproduktivt. Hur vill regionledningen då medverka till att skapa attraktiva livsmiljöer för alla som man förväntar sig ska vilja flytta in för att klara kompetensförsörjningen?

Arbetsförmedlingen talar om att regionen behöver marknadsföras. Ska man locka människor från tätare befolkade områden i Sverige som är vana vid ett omfattande och brett kulturutbud, blir regionledningens förslag om att bland annat dra in 20 procent av personalstyrkan på Norrbottensmusiken det motsatta. Då anser vi att man rycker undan den bas som länsmusiken utgör för ett blomstrande musikliv i en region, och för dess enda professionella ensembler vars musiker dessutom stöder det kulturella ekosystemet genom att också arbeta som lärare och pedagoger för kommande generationer av musiker.

Norrbottensmusiken är ingen grädde på kulturmoset utan snarare själva kärnan i musiklivet varifrån genereras en mångfald av nyskriven musik, gästande solister och dirigenter, utbyten, konserter och samspel med en aktiv publik från skolor till konsertsalar. Tillgänglighet för alla åldrar och med högsta möjliga kvalitet över hela verksamheten genomsyrar uppdraget! Sett ur ett nationellt perspektiv vore, enligt Kungl. Musikaliska Akademiens uppfattning, neddragningar inom Norrbottensmusiken förödande och ge negativa återverkningar långt utanför Region Norrbotten. Sverige är stort till ytan, men sett till det professionella musiklivet är vi små och få. Här samarbetar aktörerna inom musikens område över hela landet för att stötta utbildning och återväxt redan från skola och kulturskola till de högre utbildningarna, och till sist de professionella sammanhangen. Norrbottensmusiken är en avgörande företrädare och partner i dessa sammanhang.

Vi förstår att Region Norrbotten står inför stora utmaningar med ett minskat skatteunderlag att ta hänsyn till. Det kräver åtgärder. Att en länsinstitution som redan anpassat sin verksamhet efter dessa effektiviseringskrav nu ytterligare ska drabbas med så stora ingrepp i sin kärnverksamhet gör oss på nationell nivå oroliga. Vi värnar om alla medborgares möjlighet att ha tillgång till ett rikt kulturliv oavsett var i landet man bor.

Låt oss påminna om det alltför sällan uppmärksammade faktum att kulturlivet också genererar inkomster för samhället. Enligt statistik från Musiksverige omsatte den svenska musikbranschen 12,2 miljarder kronor år 2019. Varje investerad skattekrona till kulturevenemang skapar i sin tur intäkter genom biljettförsäljning, rese- och hotellnäring, café och restaurang, kommunikationer, tryckeri osv.

I detta läge är vi oroade över det vi ser är på väg att ske i Norrbotten och ser fram emot regionledningens svar hur man avser att skapa de attraktiva livsmiljöer man säger sig vilja saluföra, parallellt med de kraftiga neddragningar inom kulturen man samtidigt föreslår genomföra.

Kungl. Musikaliska Akademien, genom:
Susanne Rydén, preses
Stefan Parkman vice preses
Joakim Milder, vice preses
Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare


I Norrbottensmusiken ingår följande ensembler: Norrbotten Big Band, Norrbotten NEO, Norrbottens Kammarorkester, Piteå Kammaropera, Arctic Light, Arctic Youth Jazz Orchestra, Norrbottens Ungdomssymfoniker.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.