Regeringen och samarbetspartierna satsar 3,4 miljarder kronor extra till kulturen. Den största ökningen av kulturbudgeten någonsin i Sverige. Förslaget presenterades av kulturminister Amanda Lind och biträdande finansminister Per Bolund. En del av detta ingår i höstbudgeten, annat är extra krisstöd både för i år och nästa år. 

Kulturrådet kommer troligen att få flera nya uppdrag och mer pengar att fördela, bland annat till det fria kulturlivet, till regionala satsningar, till kulturskolorna etc. Frågan som hänger i luften, efter ett halvårs pausande av så gott som allt kulturutbud, hur långt den här pengasatsningen räcker.

För den kulturella infrastrukturen

På Kulturdepartements-svenska låter det så här:

– Stödet ska både kompensera för de ekonomiska konsekvenser som pandemin inneburit för kulturlivet, men också hjälpa kulturlivet att starta upp igen. En del av pengarna ska användas som ett stöd för att skapa förutsättningar för smittsäkra evenemang och underlätta för produktion av kultur även under den pågående coronakrisen.

– Det är viktigt att det stöd som nu fördelas når ut brett och bidrar både till akuta krisåtgärder och till att kulturlivet kan starta upp på nytt.

I pengar räknat betyder det att ”kulturen” får 1,5 miljard kronor extra i stöd detta år, 2020 (ingår i den ändringsbudget som inom kort lämnas över till riksdagen). Pengarna ska bidra till att det fortsatt finns ”en kulturell infrastruktur i hela landet”.

Stimulansmiljard för 2021

1 miljard kronor avsätts för 2021 för ”omställning och återstart” av kulturaktiviteter i hela landet. Regeringen ska återkomma med mera detaljer av hur närmare utformning av fördelningen av stödet. 

Mer till kultursamverkan

Genom att stärka kultursamverkansmodellen med 300 miljoner kronor under 2021 och med 150 miljoner kronor åren därefter hoppas regeringen på en förstärkning av den regionala kulturverksamheten.
 
Pengarna ska bland annat gå till att stärka kulturens infrastruktur i landet – och det rör sig om en varierad skara verksamheter: bland annat. teatrar, operahus, regionala museer, bild- och formverksamheter, regionala bibliotek, orkestrar, konserthus, dansverksamheter, främjande av film respektive hemslöjd, samt viss arkivverksamhet. 

De här miljonerna (300 + 150 + 150) innebär att regionerna själva får besluta om hur de statliga medlen ska fördelas inom sitt län.

Satsning på kulturskaparna

I regeringens förslag ingår även att 80 miljoner kronor avsätts årligen från och med 2021 för att stärka kulturskapares villkor i hela landet. 

Av de 80 miljoner kronorna ska 43 miljoner kronor gå till att förstärka stipendier och ersättningar som fördelas direkt till kulturskapare.

Statens kulturråds anslag till fria grupper inom scenkonstområdet tillförs 16 miljoner kronor och fria aktörer inom bild- och formområdet tillförs 6 miljoner kronor inom ramen för satsningen.

För att stärka kulturskapares möjligheter på arbetsmarknaden tillförs också centrumbildningarna 5 miljoner kronor och de så kallade scenkonstallianserna 10 miljoner kronor.Bilden överst: kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Foto Kristian Pohl.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.