Barn som tidigt i livet utvecklar ett utagerande beteende kan få förödande konsekvenser för en individ på lång sikt. Man behöver förebygga tidigt, och stärka barnens sociala strategier.

Anna-Karin Andershed, professor i psykologi

Så: kan sång och musik vara verktyg som förebygger en utveckling av utagerande problem? Det undersöker forskaren Anna-Karin Andershed, professor i psykologi vid Örebro universitet, i ett musikbaserat förebyggande program för förskolan.    

Programmet kallas PUFF, Positiv utveckling för förskolan

Idén till programmet kommer från Anna-Karin Andershed och baseras på både hennes egen och andras forskning om risk- och skyddande faktorer för utagerandeproblematik. Fredrik Berglund, musikpedagog och kompositör, har huvudansvaret för den klingande delen av projektet.  

Specialskrivna sånger

PUFF består av en samling specialskrivna sånger som tar upp några av de starkaste forskningsbaserade risk- och skyddande faktorerna för utagerandeproblem – t.ex. aggressivitet, impulsivitet, empati, känsloreglering. Barn och pedagoger sjunger och pratar om känslor, beteenden och tankemönster utifrån sångerna. Den här metoden sägs stärka barnens förmåga till exempelvis konflikthantering och samspel med andra.  

I handledningen (som kan laddas ned, inklusive sångtexter och noter) säger man bland annat:

– Musikens karaktär ska på något sätt spegla sångens innebörd, eller kontrastera den för att uppnå en särskild effekt. Vi vet från forskningen att tolkningen av karaktären i en melodi är gemensam för de allra flesta, oavsett bakgrund. En glad sång och en ledsen eller arg sång låter väldigt lika i många kulturer.

– Vi kan med andra ord både dela och känna känslor genom musik, var vi än kommer ifrån. Känslor kan i sin tur översättas till agerande, beteende och relationer, både generellt och i specifika situationer.

Test med positiva resultat

Materialet, som nu finns i en pilotversion, består av en handledning och tillhörande musik i både klingande och tryckta versioner. Två sånger från programmet har testats av några förskoleavdelningar under senvåren 2022 med mycket positiva resultat, och materialet ligger uppe på projektets webbsida › för den som vill se och läsa mer. Här finns också handledningen och en introducerande film som beskriver bakgrunden till PUFF. 

Under hösten färdigställs resterande material, som kommer att lanseras under 2023. 

Illustration ur PUFF-handledningen

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.