Landets äldsta och mest anrika musikprofilskola, Adolf Fredriks Musikklasser i Stockholm (kommunal grundskola), skakas i sina granitsocklar av föräldra-oro, ledningsproblem och ett överkört musiklärarkollegium.

Anledningen är bl a ett beslut av dåvarande skolledning att ändra på hur musikverksamheten i de s k körklasserna ska bedrivas. Istället för att två klasser följs åt genom hela grundskolan (’körklass’ med cirka 60 elever), ska de numer från årskurs 7 splittras och blandas på olika sätt och få olika musiklärare.

Hugo Hammarström, 1891–1974. Sångklassernas grundare, kantor i Klara kyrka och bas i Radiokören. Foto: Anders Hanser

Detta för att stävja kotteribildning, mobbningstendenser och utöka kontaktytorna för skolans elever, sägs det.

Körklasser bryts upp

Att göra musik tillsammans i två klasser har varit en framgångsrik tradition ända sedan Hugo Hammarström år 1939 startade skolan – då under namnet Stockholms Sångklasser. Nu har alltså denna körmusikaliskt sångliga och beprövade utveckling brutits sönder.

Resultatet med den s k omfördelningen (splittringen av körklasser) har blivit det omvända. Eleverna får inte träffa sina körkompisar och får inte uppleva den musikaliska trygghet man hade i de tidigare körklasserna.

Överkörda musiklärare

Allvarligast är att de berörda musiklärarna (12 stycken) inte alls har konsulterats, utan får kännedom om skolledningens beslut i efterhand.

Det har heller inte kommunicerats till elevernas föräldrar, som torde vara ett par tusen vuxna.

Den nuvarande skolledningen består av en rektor (Anna Alvring) och fyra (!) biträdande rektorer (Magnus Johansson, Karin Carlén Grip, Sara Svennungsson Söderberg, chef för musiklärarna, samt Joanna Thelander) vid en grundskola med 1,100 elever och en personalstyrka på 120.

Anna Alvring, rektor vid Adolf Fredriks Musikklasser sedan 2019.

Skolledningen har tillfrågats om en konsekvensanalys av den drastiska omfördelningen. Den är gjord, uppges det. För att senare visa sig inte alls vara genomförd, än mindre dokumenterad.

En grupp oroade föräldrar – inkluderande ett antal musikpersonligheter – med barn i årskurs 6, har länge bönat och bett om att få en träff med skolledningen. Det gick till slut, men med tydligt motstånd från skolans ledare.

Föräldrar skriver till skolledningen

– Vi är många föräldrar som ser helt onödig stress och oro hos våra barn, ja, till och med ett sorgearbete, över det de har byggt upp och känner stolthet för nu ska splittras helt, utan att de vill och utan att de förstår varför.

– I AF är det så många parallellklasser och vattentäta skott mellan de olika spåren att man riskerar att förlora sina tidigare kompisar vid en alltför genomgripande omfördelning. Man har olika raster, mattider, matsalar m m och bor dessutom ofta i områden långt ifrån varandra.

– I den maktlöshet som det förra omfördelningsbeslutet (från 2018, iMusikens anm.) skapat vågar vi påstå att ni också riskerar er viktigaste personal, musiklärarna, som vi vet inte känner sig lyssnade på. Det är en mycket stor skillnad på att få en körklass och veta att du kan bygga upp något och arbeta med den fördjupat under sex år jämfört med enbart tre år i klassisk körmusik. Ska de behöva ge upp sina fina, välfungerande körklasser precis när de börjat hitta en gemensam musikalisk klang och ett gemensamt tonspråk?, skriver föräldragruppen till skolledningen.

Vilka är musiklärare vid AF?

Där andra musikklasser stolt presenterar sina medarbetare och musiklärare är det väl förborgat vilken musiklärarkompetens Adolf Fredriks Musikklasser erbjuder. Söker du information på skolans webbplats, kammar du noll. Där finns enbart namnen till skolans rektor och biträdande rektorer.

Den enda information som ges är att AF har ”12 musiklärare, alla med särskild utbildning inom barn- och ungdomskör och dirigering. En biträdande rektor ansvarar för respektive arbetslag. Klasserna består av 30–32 elever.” 


Konvulsion är ett allvarligt tillstånd av motoriska krampanfall samt abnorma psykiska och sensoriska upplevelser.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.