Välkänt för många, men mer som en känsla, än som ett faktum – musik ökar välbefinnandet både kroppsligt och själsligt, den väcker känslor och skapar livsgnista.

I en ny studie från Göteborgs universitet framhålls vikten av att man inom hälso- och sjukvårdsutbildningar gerplats för kunskap om hur kultur kan användas i det dagliga arbetet inom vård och omsorg.

Gör glädjen möjlig

Studien visar bland annat att deltagarna ”aktiverades” fysiskt när de lyssnade på musiken. Det kan med andra ord tyda på att musiken skulle kunna vara en viktig faktor för främjandet av fysisk aktivitet bland vårdtagare och personal; fysisk aktivitet är avgörande för att upprätthålla hälsa och livskvalitet, och med musiken som möjliggörare för glädje kan äldre hitta en drivkraft till spontan rörelse.

– Musik gör det lättare att fortsätta leva, säger en av de vårdtagare som deltog i studien.

Detta och en del andra intressanta rön framgår av artikeln “Exploring the use of music as an intervention for older people living in nursing homes” publicerad i den internationella tidskriften Nursing Older People (Wijk H, Neziraj M, Nilsson Å, Jakobsson Ung, E., Göteborgs universitet 2021). 

Studien har gjorts i samverkan med Betaniastiftelsen, Musik i Syd och Göteborgs Symfoniker, med stöd från Familjen Kamprads stiftelse.

Musik – viktig vårdande insats

Genom intervjuer vid elva vård- och omsorgsboenden med äldre, närstående och personal som fått uppleva kultur i form av fysiska och förinspelade konserter, kunde forskarna identifiera positiva utfall av att delta i musikupplevelserna, både för de äldre hyresgästerna, deras närstående och vårdpersonalen.

Det blir tydligt att det är en betydelsefull vårdinsats på äldreboenden att möjliggöra kulturmöten, både levande och digitala, eftersom det är en viktig vårdande insats.

– Vi som vårdpersonal märker att när vårdtagare blir glada, så stannar känslan kvar. Det är inte bara i ögonblicket just då, berättar en i personalen

Kultur – en del av framtidens vårdutbildningar

Som en konsekvens av resultaten pekas i studien på behovet av att inom hälso- och sjukvårdsutbildningar ge plats för kopplingen mellan kultur och hälsa, hur kulturmöten (t ex konserter )kan användas i det dagliga arbetet inom vården. 

– Den här studien visar att musik kan påverka hela vårdatmosfären och bidra till ett ökat välbefinnande. Att integrera denna kunskap i det dagliga vård och omsorgsarbetet skulle vara otroligt värdefullt för alla, säger Helle Wijk, professor vid Göteborgs universitet, huvudansvarig forskare i studien.

Under 2022 testar Betaniastiftelsen ett nytt, interaktivt koncept för utbildning av kulturombud och aktivitetssamordnare i äldreomsorgen, samt för dialog med vårdutbildningar om hur kunskap om kultur och hälsa kan föras in i kursplaner.


En populärvetenskaplig sammanfattning, läs mer ›

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.