HemUtnämningarUD-man blir Musikaliska akademiens Ständige Sekreterare

UD-man blir Musikaliska akademiens Ständige Sekreterare

UtskriftStyrelsen för Kungl. Musikaliska akademien har utsett Fredrik Wetterqvist till ny ständig sekreterare. Fredrik Wetterqvist (f. 1965) är idag verksam som diplomat vid Utrikesdepartementet, där han under lång tid arbetat med press-, kultur- och kommunikationsfrågor.

Fredrik Wetterqvist är även ordförande för STIMs promotionnämnd samt har varit sakkunnig och sekreterare i ett flertal kulturutredningar. Fredrik Wetterqvist kommer från Uppsala. Under tio år har han ansvarat för manskören Orphei Drängars nationella och internationella verksamhetsplanering.

Fredrik Wetterqvist tillträder tjänsten som ständig sekreterare i början av 2017, efter avgående Tomas Löndahl som går i pension efter att ha varit ständig sekreterare sedan 2011.