Flaggtropp vid nyårskonserten, Marinens Ungdomsmusikkår.