– Coronapandemin har på många sätt visat hur skört vårt kulturliv är. Många kulturverksamma stod över en natt utan inkomst. Detta har lett till en dränering av erfarenhet i kulturbranschen och av konstnärliga uttryck som kanske aldrig kommer tillbaka.

– Vårt demokratiska samtal har kraftigt begränsats när givna mötesplatser så som teatrar, biografer och museer varit stängda.

Det skriver 16 kulturchefer i ett debattinlägg i SvD.

Lätt att stänga ner kulturen

– Redan innan pandemin såg vi exempel på hur politiker i Sverige utmanade och åsidosatte principen om armlängds avstånd till kulturen. Detta riskerar att få vind i seglen efter pandemin, när kulturen så lättvindigt visade sig kunna stängas ner.

Undertecknarna vill att regeringens pågående utredning om kulturens återhämtning efter coronapandemin bör inte bara fokusera på en återstart, utan en omstart.

Man presenterar åtta åtgärdsförslag som regeringens utredning bör ta i beaktande.

1. Tillsätt en kulturkommission
En kulturkommission som får i uppdrag att undersöka hur kulturen långsiktigt kan stärkas.

2. Skydda kulturen
Kulturkommissionen får även i uppdrag att se över kulturens rättsliga skydd och hur armlängds avståndsprincipen kan säkerställas.

3. Stärk den digitala utvecklingen
Uppmana landets regioner att använda överskott till att understödja digital produktion och distribution av kultur för att på så sätt binda samman stad och landsbygd.

4. En permanent kulturmiljard till hela landet 
Minst en av de extra miljarderna som delats ut i stöd under pandemin blir kvar som en förstärkning av nuvarande kulturbudget.

5. Öppna kulturlivet för ungas deltagande
Lämna tydliga förslag på nya mål för hur unga på riktigt ska kunna skapa, delta i och uppleva kultur, både i skolan och på fritiden

6. Breddad finansiering med större riskspridning
Förslag på fler finansieringsvägar, genom exempelvis avdragsrätt som kostnad vid sponsring eller donationer.

7. Utvecklingsresurser till ideell sektor
Ett större och bredare utvecklingsstöd för ideell sektor, för att skapa förutsättningar för återstart och ett starkt arrangörsliv.

8. Större fokus på breddat deltagande
Nya förslag på hur målsättningarna om allas deltagande i kulturlivet kan uppfyllas. Åtgärderna presenteras av de 16 kulturverksamheter bakom initiativet 1 000 dagar kultur som verkar för att öka medvetenheten kring kulturens avgörande roll för demokratin. 

Magnus Aspegren, vd Riksteatern
Eric Birath, vd Fasching
Petra Brylander, vd, Uppsala stadsteater
Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst
Monica Fredriksson, vd Folkoperan
Stefan Hansen, vd Unga Klara
Pia Kronqvist, vd Scenkonst Öst
Leif Magnusson, verksamhetschef Mångkulturellt Centrum
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
Elin Norquist, vd Cirkus Cirkör
Johan Oljeqvist, vd Fryshuset
Fransesca Quartey, vd Västerbottensteatern
Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
Kitte Wagner, vd Malmö Stadsteater
Johannes Öhman, teaterchef Dansens Hus

Läs hela debattartikeln på SvD


LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.