”Rikskonserter – levande musik i hela landet” var parollen för den statliga stiftelse som årligen arrangerade runt 40-50 turnéer och mer än 700 konserter, främst med konstmusik, jazz och folkmusik.

Tillsammans med länsmusikorganisationerna och andra arrangörer såg Rikskonserter till att musiken levde och hördes i hela Sverige.

Rikskonserter fanns mellan åren 1968 och 2010. Ersattes med nybildade myndigheten Statens Musikverk, där dock verksamheten med arrangerandet av turnéer och konserter inte ingick.

Turnévakuum

Här blev ett tomrum. Ett rejält vakuum.

Under två och ett halvt år har musikutredningen Samspel ägnat sig åt att försöka få ihop mängder av goda idéer och trådar. Samspel är en satsning som ska skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet.

Tänka sig, att regiongränser i det lilla landet Sverige skulle kunna vara trösklar och hinder …!

Huvudman för samspel är MAIS (Musikarrangörer i Samverkan) och enligt avtal med Musikverket.

Samspel fyller tomrummet?

Nu har resultatet av utredningen presenterats – och kanske, kanske kan det framöver bli en levande musikscen för många musikgenrer som når hela landet.

Inom Samspel-projektet har tre nationella pilotprojekt genomförts (TrePlus, FasTour, TurnéFest) och en kontinuerlig dialog med musiklivets olika aktörer – arrangörerna, musikerna och de regionala musikinstitutionerna – har förts under tre år.

– Det har varit svårt för Sveriges producenter och musikarrangörer att anordna turnéer över regiongränserna då varje region har sin egen kulturplan och incitament till samverkan över regiongränserna saknas, förklarar Eva Omagbemi, en av Samspels två koordinatorer. Detta har lett till färre turnéer och i slutändan är det publiken som drabbats, menar hon.

Två koordinatorer för Samspel. Peter Pontvik är tonsättare, festivalchef, ensembleledare, musikforskare och musikproducent.
Eva Omagbemi har en erfarenhet som producent och musikarrangör och har arbetat många år på Mix Musik i Malmö.
Lösningen i tre delar
  • Samspelverket – ett nationellt nätverk förankrat i RMS (Regional Musik i Sverige) som består av fem nationella programråd fördelade i storregioner; nord, syd, mitt, öst och väst och med fördjupat ansvar för var sitt genreområde: konstmusik, jazz, pop & rock, folk & världsmusik, crossover & övrigt. Här ska ingå representanter från det fria musiklivet och från de regionala institutionerna med uppgift att ta fram artister som sedan erbjuds landets arrangörer till ett subventionerat pris.
  • Snöbollseffekten – ett ekonomiskt stödsystem finansierat med statliga medel som stimulerar arrangörer i det fria musiklivet att ta egna initiativ till turnésamarbeten över regiongränserna. Stödet ökar proportionellt med varje ny tillkommande medarrangör i en turné upp till ett visst tak.
  • Turnéverktyget Samspel (med ett automatiserat subventionssystem) – en fristående digital plattform som ska uppmuntra till samverkan mellan musikarrangörer. Här kan de lägga upp egna turnéer och/eller ansluta till pågående turnéer. Verktyget är redan i bruk
Fria musiklivet tillsammans med regionala institutioner

– Vi är mycket nöjda med resultatet av Samspel, berättar koordinatorn Peter Pontvik. Dels ser vi en långsiktighet och hållbar struktur genom att både det fria musiklivet och de regionala institutionerna ingår i lösningen och att de samverkar – och dels att Samspel redan har fått en struktur för fortsättning, ett av våra mål var att projektet inte skulle bli en skrivbordsprodukt och dö vid projektavslutet, säger Pontvik.

Fortsättningen Peter Pontvik refererar till är det nya nationella samarbetet ”På Turné”, med Kultur i Väst som projektägare. Här ska Regional Musik i Sverige (RMS) och Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) gemensamt skapa en turnéstruktur som täcker hela landet. ”På Turné” kan ses som en direkt uppföljning av Samspel.

Automatiserat turnésystem – med svar direkt

Ett ytterligare resultat av Samspel är det digitala Turnéverktyget Samspel som redan är i bruk under MAIS (Musikarrangörer i Samverkan) flagg.

– Vår ultimata vision är en ny automatiserad subvention kopplad till verktyget, ett i sammanhanget revolutionerande system, säger Eva Omagbemi. Genom en algoritm kan arrangörer få omedelbart besked om turnéstöd – utan ansökningar, långa väntetider och i onödan nedlagt arbete. Det krävs fortsatt arbete och förankring för att uppnå detta, men vi har goda förhoppningar för framtiden, avslutar Omagbemi.


Här finns slutrapporten ”Ett nytt turné-Sverige” › 


LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.