Under 2020 har hela den kulturella och kreativa sektorn i EU tappat över 30 procent av sin omsättning – sammanlagt 216 miljarder euro; eller drygt 2,160 miljarder kronor.

Musiksektorn och scenkonsten har drabbats ännu hårdare, med en nedgång på 75 procent respektive 90 procent. Den kulturella och kreativa sektorn i Europa har drabbats hårdare än turistindustrin och nästan lika mycket som flygbranschen.

Betydelse för Europas ekonomi

Den kulturella och kreativa sektorn är bland de som drabbats hårdast av effekterna av covid-19. I en färsk studie från konsultföretaget EY presenteras unika siffror över branschens utveckling och betydelse både för Europas ekonomi och sysselsättning. Sektorn har en central roll att spela i återuppbyggnaden av Europas ekonomi.

Fler sysselsatta än telekombranschen

Studien ”Rebuilding Europe: The cultural and creative economy before and after covid-19” visar den kulturella och kreativa sektorns stora betydelse för EU:s ekonomi. Innan covid-19 hade sektorn mer än dubbelt så många anställda som telekomindustrin och fordonsindustrin tillsammans, och högre tillväxt än EU:s genomsnitt.

Aktörerna i kultursektorn representerade tillsammans inte mindre än 4,4 procent av EU:s BNP.

Återuppbyggnaden

Studien från EY presenterar också ett antal rekommendationer för att den kulturella och kreativa sektorn ska kunna bli en drivande kraft för att återstarta EU:s ekonomi efter krisen.

För att sektorn ska kunna fortsätta spela en central roll för den totala ekonomin krävs nu särskilt riktade insatser från politiskt håll. Studien rekommenderar ett brett angreppssätt: ett omfattande offentligt återhämtningsstöd för att blåsa nytt liv i branschen och säkerställa återväxten på lång sikt, och göra den kulturella och kreativa sektorn till en motor för återbyggnaden av hela samhället. Det kommer också behövas stimulanser för att öka de privata investeringarna och ett stabilt juridiskt ramverk för att göra detta möjligt.

Svenska röster

– Den moderna konstmusiken hade det tufft redan innan viruset, och vi som kunnat försörja oss på vår verksamhet har varit få, och lyckligt lottade. Samtidigt har Sverige enormt många begåvade kompositörer, det är en stor förlust om vi inte kan tillvara på dem. När samhället öppnar upp igen kommer det vara helt nödvändigt med stöd utifrån för att branschen ska kunna komma upp på fötter, säger kompositören Jacob Mühlrad.

– Den här studien visar på musikskaparnas stora bidrag, inte bara till kultur och livsglädje utan också till jobb och tillväxt i Sverige och Europa. Den kreativa sektorn är helt central som industri och näring, och visar dessutom vägen för svensk export.

– Det blir allt tydligare att globalisering och digitalisering driver på symbiosen mellan tech- och musik, två områden där Sverige är med och driver utvecklingen, säger Stims vd Karsten Dyhrberg Nielsen.


Hela studien Rebuilding Europe kan laddas ned här


LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.