Unga musiker utbildade i Sverige tappar i konkurrenskraft inom den västerländska konstmusiken. Det är ett problem inte minst för landets orkestrar. Utbildningen håller inte i en internationell jämförelse,

2023 års tema vid Riksting för västerländsk konstmusik är utbildning och det professionella musiklivets kompetensförsörjning. Den 21 mars på KMH kommer att talas och debatteras om musikundervisningen i grundskolan och på gymnasiet, om spetsutbildningar i musik och om den högre musikutbildningen. Det blir även en politisk debatt kring musikens hela utbildningskedja.

Den årliga samlingen Riksting för västerländsk konstmusik är årsbarn med iMusiken. Det första rikstinget hölls våren 2016, på initiativ av Kungl. Musikhögskolan, Kungl. Musikaliska Akademien och Svensk Scenkonst.

Musiklivets kompetensförsörjning

Sedan länge har musikens arbetsgivare uttryckt oro för kompetensförsörjningen inom det svenska musiklivet. I en nyligen genomförd enkätundersökning riktad till musikorganisationer inom Svensk Scenkonst blir problemen synliga: svenskutbildade musiker tappar i konkurrenskraft inom framförallt västerländsk konstmusik. Den högre musikutbildningen i Sverige håller internationellt sett inte hög kvalitet, framkommer i undersökningen.

Medverkande är
Hans Hellsten, rektor Musikhögskolan i Malmö
Erik Lanninger, programansvarig musikerutbildningar klassisk musik vid KMH
Anders Linder, orkesterchef Kungliga Filharmonikerna
Elisabeth Ljungar, musikchef Scenkonst Västernorrland
Kajsa Nilsson, flöjtist och tidigare ordförande Kungl. Musikhögskolans studentkår
Moderator: Petra Kloo, vd och konserthuschef Vara Konserthus

Spetsutbildningar i musik

Musikens utbildningskedja är komplex. För den som vill satsa på sitt musicerande och kanske ha musiken som yrke finns olika spetsutbildningar att söka sig till. Under vilka förutsättningar verkar spetsutbildningarna idag? Hur kan de samverka för att underlätta studiegången för unga musiker? Hur ser kopplingen till högre musikutbildning ut?

Medverkande är
Petronella Brehm, rektor Musikkonservatoriet i Falun
Ulrich Katz, direktör och konstnärlig pedagogisk ledare Nationellt Centrum för musiktalanger
Kicki Rosén Bejstam, körledare Brunnsbo Musikklasser i Göteborg
David Swärd, förstelärare estetiska programmet De Geergymnasiet i Norrköping
Moderator: Birgitta Svendén, ordförande Svensk Scenkonst, tidigare vd och konstnärlig chef Kungl. Operan

Exemplet Finland – Vision för nationell musikutbildning

Den finländska musikutbildningen är internationellt mycket välrenommerad, men efter decennier med strukturella förändringar och besparingar saknas en hållbar central samordning. För att komma till rätta med det har 1500 professionella musikutbildare arbetat fram Vision 2030 för den nationella musikutbildningen. Kan vi åstadkomma något liknande i Sverige?

Medverkande är
Annika Mylläri, områdeschef för musikutbildning på yrkeshögskolan Centria, Karleby
Ingrid Skare, tf enhetschef för KSA, enheten för kultur i skolan och analys vid Kulturrådet. 
Moderator: Susanne Rydén, preses Kungl. Musikaliska Akademien

Politiska beslut för att säkra det svenska musikundret

Bristerna i musikens utbildningskedja är så många och så omfattade att det professionella musiklivets kompetensförsörjning – och därmed det svenska musikundret – är satt under press. För att stärka utbildningskedjan krävs ökad samverkan inom musiklivet, men också politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå. Vilka politiska reformer krävs för att säkra det svenska musikundret?

Medverkande är
Amanda Lind, MP, ordförande kulturutskottet
Linus Sköld, S, ledamot utbildningsutskottet
Angelica Bengtsson, SD, ledamot kulturutskottet
Anders Ådahl, C, ledamot utbildningsutskottet
Mats Svegfors, regeringens utredare av Kultursamverkansmodellen
Moderator: Johannes Hylander, New Republic

Musikundervisning i grundskolan och på gymnasiet

Sedan 2011 är musik och andra estetiska ämnen inte längre obligatoriska i gymnasiets nationella program och de ger heller inte meritpoäng. I grundskolan har läroplanens utveckling över tid varit missgynnsam för musiken som kunskapsämne. Nu föreslår regeringen ytterligare förändringar som skulle påverka musikämnet negativt. Det blir en redogörelse för historik och dagsläge, aktuell forskning och de största utmaningarna för musikundervisningen i grundskola och gymnasium.

Medverkande är
Annika Falthin, lektor i musikpedagogik vid KMH
Alex Bergström, ordförande Beredningen för kultur och fritid SKR
Camilla Gölstam, ansvarig för kursplanerna i musik vid Skolverket
Moderator: Johannes Hylander, New Republic

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.