– Det behövs fler kyrkomusiker, inte färre, konstaterades i ett upprop som nätverket UTOM (Unga Tankar Om Musik) körde igång tidigare i höst. Fram till 2030 kommer det att behövas 700 nya kyrkomusiker.

Anledningen var att kyrkomusikerutbildningen på Sköndal är under akut hot. Tidigare under året påbörjades en avveckling av utbildningen på grund av utebliven finansiering. Detta trots högt söktryck och att unika möjligheter till högskolestudier för kyrkomusiker erbjuds på Sköndal, numer under namnet Marie Cederschiöld högskola.

Läsåret 2022–23 har man bara kunnat erbjuda 4-5 studenter helårsplatser.

Nedläggningshotet

Utbildningen bekostades fram till för ett par år sedan genom en överenskommelse mellan svenska staten och Svenska kyrkan.

Kyrkomusiker är en ytterst vital och avgörande del av Svenska kyrkans organisation, som bekant. Därför är det så märkligt att Svenska kyrkan dragit bort sitt finansiella stöd för kyrkomusikerutbildningen.

Detta är ju Sveriges äldsta fristående utbildning för kyrkomusiker. I över 60 år har utbildningen levererat kyrkomusiker på högsta nivå och den står i nuläget för ca 20 % av landets högskoleplatser på kandidatnivå i kyrkomusik. 

Det svaga ljuset

Frågan om finansiering av kyrkomusikerutbildningen togs upp i en motion vid senaste kyrkomötet, november 2022. Motionärerna (Mattias Lundberg m fl) betonar bl a att utbildningens ”uppbyggda effektivitet till dess nuvarande utformning, med flexibilitet som bland annat möjliggör utbildning och ackreditering av redan verksamma, men tidigare obehöriga musiker (mellan 80 och 90 procent av dem som söker utbildningen söker inte musikhögskolornas utbildningar och vice versa)”.

– Kostnaden för att rädda fortsatt kyrkomusikerutbildning är i förhållande till vad som står på spel relativt blygsam (före 2013 utgick finansiering från kyrkan om cirka fem miljoner kronor per verksamhetsår).

Det blev bifall till motionen från både kyrkomötets ekonomiutskott och kyrkolivsutskottet. Inte så där hjärtligt, men dock:

– Ekonomiutskottet anser att tilldelning av extraresurser under en övergångsperiod av ett år inte utgör något hinder för att bifalla motionen. Kyrkolivsutskottet noterar att något belopp för stödet inte uttalas i motionen, men fäster vikt vid ekonomiutskottets yttrande om att beloppet måste rymmas inom befintlig budget.


Marie Cederschiöld högskola
bedriver sedan 1959 kantorsutbildning och fick 1997 rätt till utbildning för högskoleexamen 120 hp i kyrkomusik. Sedan 2002 har institutionen rätt att utfärda kandidatexamen 180 hp och sedan 2012 konstnärlig högskole- och kandidatexamen. Huvudämnet är kyrkomusik, vari ingår bl a orgelspel, kör- och ensembleledning, sång och piano.

Vid institutionen finns sju tillsvidareanställda lärare och flera timlärare som komplement. Samtliga anställda lärare kommer från det konstnärliga utbildningsområdet. De flesta av institutionens lärare är dessutom verksamma som kyrkomusiker, utövande musiker och solister. Flera av lärarna undervisar också vid andra konstnärliga högskolor.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.