Som så mycket annat detta år skjuts även en statlig utredning om Återstart för kulturen upp ett antal månader. Den i slutet av december 2020 tillsatta utredaren Linda Zachrison behöver tydligen mer tid för sina analyser.

Regeringens utredare Linda Zachrison

I ett tilläggsdirektiv (den 17 mars) till Återstart för kulturen beslutas att utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 september 2021.

Under tiden kvider tusentals frilansmusiker när de helt saknar uppdrag och bara kan suga på ramarna.

Kulturskaparna är fundamentet

I direktiven från december 2020 för utredningen konstateras bland annat:

– De enskilda kulturskaparna tillhör kulturlivets absoluta fundament och att kulturskapare kan arbeta under rimliga villkor är därför en förutsättning för ett vitalt kulturliv. En livskraftig kultursektor som människor vågar satsa på yrkesmässigt skapar även förutsättningar för andra svenska näringar, som export- och besöksnäringen.

– Att delta i kulturlivet skapar även värden som välbefinnande och gemenskap. Kulturlivets betydelse framhålls även i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som bland annat lyfter fram fram barnets rätt att till fritt och till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet.

– Kultursektorn står i och med krisen inför ett betydande kompetenstapp som riskerar att ha en negativ inverkan på framtida möjligheter att uppnå de nationella kulturpolitiska målen. För kulturens återstart och samhällets långsiktiga välmående är det viktigt att de kulturella kompetenserna finns kvar inom kulturområdet.

– Kulturens infrastruktur och möjligheten att ta del av kultur skiljer sig åt i olika delar av landet. Förutsättningarna för att återstarta, återhämta och utveckla kulturlivet ser därför olika ut. Det finns därför ett behov att i analyser och förslag ta hänsyn till kultursektorns skilda förutsättningar i olika delar av landet.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.