Om framtiden för Musikaliska – var finns logiken, regering & riksdag?

Sveriges Riksdag den 18 juni: Ingen debatt. Inga avvikande meningar.

Kulturutskottet verkar inte ens vara informerat i frågan om framtiden för kvarteret Ladugårdsbron 14 i Stockholm, där Kungl Musikaliska akademien, konserthuset Musikaliska, Blåsarsymfonikerna, Länsmusiken i Stockholm och folkmusikscenen Stallet har sina lokaler.

Det här handlar helt och hållet om en sak för Finansutskottet.

Hur man där har tänkt är inte helt glasklart. Man vet att fastigheten vid Nybrokajen i Stockholm innehåller Sveriges äldsta konserthus. Man vet att det är ett byggnadsminne.

Man borde veta att det här (sedan 2011) pågår en intensiv konsertverksamhet. Men man vet förmodligen inte att stora konsertsalen i Musikaliska har en musikakustik i internationell toppklass.

”Inget behov för staten att äga”

Trots att Finansutskottet vet att det i dessa lokaler under alla år sedan 1878 bedrivits ”kulturell verksamhet”, finner man att ”det ur ett statligt perspektiv sammantaget inte finns något behov av att framöver äga fastigheten Ladugårdsbron 14 i Stockholm.”

Därför är det fritt fram att sälja fastigheten på den öppna marknaden. Jaha?

Hitta andra ändamålsenliga lokaler

Men – innan försäljningen görs ska förutsättningarna analyseras närmare och Kungl. Musikaliska Akademiens och Blåsarsymfonikernas behov av tillgång till ändamålsenliga lokaler bör beaktas, som det heter i Finansutskottets betänkande.

Vilka andra lokaler hoppas Finansutskottet på? Som både nuvarande hyresgäster och en bred allmänhet ser saken, är väl just de nuvarande lokalerna de mest ändamålsenliga?!

”Kulturutbudet ska kunna utvecklas”

I Finansutskottets betänkande anser man också att ”det är angeläget att en levande del av kulturutbudet, som uppskattas av Stockholms invånare och besökare, fortsatt kan utvecklas.”

Så därför beslutar Sveriges Riksdag att sälja fastigheten Ladugårdsbron 14 – med Musikaliska, Stallet och lokalerna för Blåsarsymfonikerna och Länsmusiken i Stockholm samt Kungliga Musikaliska akademien.

Hänger ni med?


Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU21
Vårändringsbudget för 2019

Staten äger fastigheten och byggnadsminnet Ladugårdsbron 14 vid Nybrokajen i Stockholm. Fastigheten förvaltas av Statens fastighetsverk och innehåller Sveriges äldsta konserthus. På fastigheten finns det byggnader som används för kulturell verksamhet men också som kontor. Fastigheten har också under lång tid använts för statligt finansierad kulturell verksamhet. Den rymmer i dag hyresgäster som bl.a. Kungliga Musikaliska Akademien, Region Stockholms musikverksamhet inklusive. Blåsarsymfonikerna och Riksförbundet för Folkmusik och Dans som driver musikscenen Stallet. Statens fastighetsverk har funnit att det ur ett statligt perspektiv sammantaget inte finns något behov av att framöver äga fastigheten Ladugårdsbron 14 i Stockholm. Statens fastighetsverk avser att sälja fastigheten på den öppna marknaden. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att regeringen genom försäljning överlåter fastigheten Ladugårdsbron 14 i Stockholm. Vidare föreslås att regeringen från försäljningsintäkterna får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheten, dels de direkta försäljningsomkostnader som uppkommer för staten vid en försäljning.

Innan beslut fattas om en eventuell försäljning ska förutsättningarna analyseras närmare och Kungl. Musikaliska Akademiens och Blåsarsymfonikernas behov av tillgång till ändamålsenliga lokaler bör beaktas. Det är angeläget att en levande del av kulturutbudet, som uppskattas av Stockholms invånare och besökare, fortsatt kan utvecklas.

  • Riksdagen godkänner att regeringen genom försäljning överlåter fastigheten Ladugårdsbron 14 i Stockholm (avsnitt 5.13).

Riksdagen godkänner att regeringen från försäljningsintäkterna får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheten Ladugårdsbron 14 i Stockholm, dels de direkta försäljningsomkostnader som uppkommer för staten vid en försäljning (avsnitt 5.13).


LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.