HemDirigenterDirigentexamen. Kommer han få några jobb i Sverige?

Dirigentexamen. Kommer han få några jobb i Sverige?

Magnus Theodor Torpp Larsson (f. 1992) har sedan 2017 studerat dirigering på masternivå vid Kungliga Musikhögskolan samt i solistklassen vid Det Kgl. Danska Musikkonservatoriet i Köpenhamn. Handledare vid KMH är professor B Tommy Andersson.

Nu är det dags för hans diplomkonsert. Han ska den 11 april dirigera Norrköpings Symfoniorkester vid en konsert i De Geerhallen, Norrköping.

Programmet består av
Richard Strauss Don Juan
Bernt Sørensen Evening Land
Pjotr Tjajkovskij Symfoni nr 4

Norrköpings Symfoniorkester samarbetar med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, vilket bland annat innebär att masterstudenterna i dirigering avlägger sina examensprov genom att leda en konsert med SON.

Danske Magnus T. T. Larsson har, sin unga ålder till trots, visat upp sig på de professionella scenerna i både Danmark och Sverige och har dirigerat och assisterat vid åtskilliga orkester- och operaproduktioner. Vid sidan av dirigering ägnar sig Magnus också åt att komponera och han är assisterande organist i Frederiks Kirke i Köpenhamn.


Sveriges orkestrar är, som bekant, inte så villiga att släppa fram de i landet utbildade dirigenterna. Frågan om kommande engagemang hänger i luften. Unga dirigenter från andra länder har sedan decennier haft företräde.%d