HemMusikutbildningNya professorn vet – musik är hälsa

Nya professorn vet – musik är hälsa

Musik är musik. Musik är glädje. Musik är hälsa.

Det senare blir väldigt tydligt, nu när KMH (Kungl Musikhögskolan) utser en ny professor i musik och hälsa – Eva Bojner Horwitz, som är docent i socialmedicin, kulturhälsoforskare, fysioterapeut och registrerad dans- och rörelseterapeut specialiserad inom psykosomatisk medicin och konstnärliga aktiviteter såsom musik, dans och teater.

Eva Bojner Horwitz är även medgrundare och senast utbildningsansvarig vid Centrum för Social Hållbarhet (CSS) vid Karolinska Institutet (KI).

Hon forskar vid Institutionen för klinisk neurovetenskap KI samt vid Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Hon är styrelsemedlem vid CSS, KI samt medlem av olika vetenskapliga råd däribland Institutet för Dans i skolan.

Eva är förankrad i tvärvetenskaplig forskning, har doktorander, och har författat vetenskapliga artiklar, medverkat i böcker som ”Må bättre av musik”, ”Kultur och folkhälsa”, ”Fibromyalgi på grund av stress?”, ”Kultur för hälsans skull” och ”Kulturhälsoboxen” – en bokserie som representerar områdena musik, dans, teater, film, bild och stillhet.

 

Kulturpaletten på vårdcentraler

Hon har i sin forskning bland annat tittat på kulturaktiviteters fysiologiska, biologiska och emotionella effekter på kroppen och samhällskroppen, utvecklat mätmetoder på basis av visuell perception däribland en videotolkningsmetod och en självbildsteckningsmetod.

Eva initierade tillsammans med Töres Theorell och Walter Osika forskningsprojektet ”Kulturpaletten på vårdcentraler” vilket resulterat i  paketering och systematisering av kulturaktiviteter för att skapa hållbarhet inom vårdsystem.

Hon startade även ”Den helande teatern” i samarbete med skådespelare Marie Göranzon 2005 och använder kulturaktiviteter i både klinik och forskning med fokus på emotionell reglering och känslohjärnan.

 

 

 

%d