HemDirigenterSvenska dirigenter i samtal efter #metoo

Svenska dirigenter i samtal efter #metoo

Det är svårt att tänka sig en svensk dirigent som en mobbare, trakasserare, eller sexuell förövare. Men om det vet vi intet.

Vad vi vet är dock att Svenska Dirigentföreningen anordnar en föreläsning med uppföljande gruppsamtal under rubriken ”Dynamik och kreativitet – hur vi utvecklas som ledare i ljuset av #metoo”.

 

Man kommer att ta avstamp i Carol Dwecks forskning om kraften hos den dynamiska människan (Dweck är professor i psykologi vid Stanford University, USA).

För att koppla det till dirigentvardagen fokuserar man på gruppdynamik, ledarskap och kreativitet.

– Detta är särskilt viktigt för inkluderingsarbete i sammanhang som är präglade av starka normer och stereotyper kring just vem som är kreativ och naturligt begåvad, heter det i inbjudan.

 

Gästföreläsare är normingenjören* (!) Pernilla Alexandersson som grundat och driver konsultbyrån Add Gender AB. Pernilla är särskilt engagerad inom stresshantering och normmedvetenhet.

Föreläsningen äger rum på Kungl Musikhögskolan, fredagen den 2 februari.


  • En normingenjör, enligt företaget Add Gender, undersöker och utvecklar gällande normer ur ett organisations- och samhällsperspektiv. Normingenjörens uppgift är sedan att förändra normer som är exkluderande till att bli inkluderande – med organisationens visioner och målsättningar samt samhällets förutsättningar som bas.

 

%d bloggare gillar detta: