HemFestivalerFria seminarier under Svensk Musikvår

Fria seminarier under Svensk Musikvår

Festivalen Svensk Musikvår bjuder inte bara på ett 35-tal konserter med musik av 116 tonsättare. Under festivalveckan den 20–26 mars bjuder man även in till seminarier och samtal.

Precis som merparten av konserterna är seminarierna kostnadsfria. Utmärkta tillfällen att skaffa sig nya insikter!

15:00 – ”Nya publikmöten och spelarenor”

Under detta samtal diskuteras och ges exempel på hur man genom att integrera, korsbefrukta och involvera kan bredda och fördjupa publikkontakten och samtidigt skapa nya speltillfällen för utövande musiker.

Kulturpolitiskt handlar det om att nå ut till nya publikgrupper, att bättre involvera publiken i konsertframträdandet och att härigenom verka för kulturell jämlikhet, att demokratisera kulturen.

Konstpolitiskt handlar det om att stärka den nutida konstmusikens roll i kulturlivet, dess verksamhetsförutsättningar och betydelse.

Konstnärspolitiskt handlar det om att förbättra möjligheterna för den nutida konstmusikens utövare att verka professionellt musikaliskt.

Medverkande
Duo Gelland
Linn Persson, Stockholms Saxofonkvartett
Johan Petri, regissör och konstnärlig forskare
Moderator: Lars-Göran Karlsson

Arrangör: Musikalliansen

 

16:00 – ”Hur får vi fram nya operor?”

”Hur får vi fram nya operor?” – föreläsning med Kungliga Operans dramaturg Katarina Aronsson.

Kungliga Operan arbetar med beställningar av nya verk i olika former. Flera tonsättare har genom åren skrivit operor för stora scenen, men också balettverk och kortoperor. Även verk för barn och unga beställs regelbundet för olika scener. Kungliga Operan har ända sedan den grundades 1773 värnat den svenska musiken.

Just nu väntar flera nya operor på sina premiärer de närmaste säsongerna. Katarina Aronsson, Operans dramaturg, har särskilt ansvar för beställningar av nya verk och tog 2016 initiativet till Short Stories, som är en ny satsning för att få fram fler operor. I sitt föredrag berättar hon om sitt arbete och ger en kort historik om Kungliga Operans arbete med ny operarepertoar de senaste 20 åren.

Medverkande
Katarina Aronsson, dramaturg/programansvarig på Kungliga Operan

 

 

13:15 – Klingande Akademi – Bucht & Byström! 

Svensk Musikvår och Kungl. Musikaliska akademien presenterar: Klingande Akademi – Bucht & Byström!

Möt 90 års-jubilaren Gunnar Bucht och den nyinvalda akademiledamoten Britta Byström i ett spännande samtal om varandras musik. Musik av dessa två tonsättare framförs live av Duo Gelland och Aniarakvartetten.
Samtalet leds av Johanna Paulsson, frilansande kulturjournalist för bland annat DN.

Medverkande
Gunnar Bucht, tonsättare
Britta Byström, tonsättare
Johanna Paulsson, moderator

Duo Gelland
Aniarakvartetten

 

14:15 – ”Konsten att komponera” – seminarium med Karin Rehnqvist

Karin Rehnqvist berättar om hur hon komponerar, från ide till färdigt stycke. Karin tar sin utgångspunkt i det nya verket In Orbit – en kvartett i rörelse, ett stycke där hon samarbetat tätt med musikerna i Ensemble Alpaca. Här blandas fast noterade avsnitt med fritt improviserade. Här spelas på violin, klarinett, flygel och cello, men också basviolin, kontrabasklarinett och leksakpiano. Musikerna rör sig mellan olika platser i rummet, likt planeter i sina banor.


Medverkande

Karin Rehnqvist är professor i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och hedersdoktor vid Birmingham City University. Hon är en uppskattad pedagog och inspiratör och en färgstark debattör.

 

 

17:00 – Vart tog rummet vägen? 

Ett samtal kring musikens rumslighet.
Ett samtal med tonsättarna Lise-Lotte Norelius och Rolf Enström.

Moderator: Sten-Olof Hellström

 

 

 

 

13:00 – En ny vår för konstmusik i Sverige – Panelsamtal

Det finns ett starkt engagemang för den nya konstmusiken och många vill vara med och skapa konserter förankrade i vår egen tid. Festivalen Svensk Musikvår är ett tydligt tecken. Samtidigt har den svårt att bryta igenom och få fäste bland den kulturintresserade allmänheten. Vid det här panelsamtalet diskuteras både svårigheter och förhoppningar om en ny vår för den samtida musiken.

Medverkande:
Kulturjournalisten Johanna Paulsson, Svensk Musikvårs festivalledare Jörgen Pettersson (Stockholms Saxofonkvartett/Studio 53), tonsättarprofilen Karin Rehnqvist samt Susanne Rydén, preses i Kungliga Musikaliska Akademien.
Moderator: Martin Q Larsson, ordförande i FST; Föreningen Svenska Tonsättare.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: