Två KMA-ledamöter stängs ute

Lika sorgligt som historiskt unikt: två svenska ledamöter av Kungl Musikaliska akademien stängs ute från akademiens verksamhet. Detta beslutade akademiens styrelse vid dagens möte. Frågan om uteslutning kan tas först vid en s k akademisammankomst, då KMA-ledamöterna är samlade.

I ett pressmeddelande skriver styrelsen:

– Kungl. Musikaliska akademiens styrelse har med bestörtning tagit del av vittnesmål i olika medier om sexuella övergrepp och trakasserier i svenskt musikliv och där ledamöter i akademien anklagats för att ha varit delaktiga.

–Vid Kungl. Musikaliska akademiens styrelsemöte idag inleddes prövningen av frågan om ledamöters ställning efter anklagelser om sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.

– Styrelsen har beslutat att två ledamöter tills vidare inte kommer att delta i akademiens arbete, vilket exempelvis innefattar jury- och nämnduppdrag. Akademiens stadgar, fastlagda av Sveriges regering, säger att uteslutning kan ske om en ledamot ”uppsåtligen och i väsentlig grad handlat emot akademiens intressen och/eller på annat sätt anses allvarligt ha skadat akademiens intressen”. Frågan om eventuell uteslutning kan endast avgöras av ledamöterna vid en akademisammankomst.

 

Styrelsen vill att akademien i sitt arbete ska motverka rådande tystnadskulturer, eventuella övergrepp och missförhållanden. Det kan inte accepteras eller tolereras att akademiens ledamöter, oavsett i vilket sammanhang och för vilken arbetsgivare, begår övergrepp av den art som beskrivits.