Är kulturen valårets mest underskattade fråga?

Kultur i Almedalen vill för tionde året i rad vara en arena för frågor som berör kulturens betydelse i samhället ur olika perspektiv. Sålunda ställer man upp med rader av seminarier, workshops och paneler (förstås!) vid årets Allmedalen-veckan i Visby, 2 – 5 juli.

Ett av de första inslagen har just titeln ”Är kulturen valårets mest underskattade fråga?” Och det kan man väl svara ”ja” på direkt, utan att åka till Visby …

Gör du det, ändå, får du lyssna till ett panelsamtal mellan Alice Bah Kuhnke (mp), kultur- och demokratiminister, Olof Lavesson (m) ordförande Riksdagens kulturutskott, Karin Olsson, kulturchef Expressen, och Henrik Torehammar, programledare Sveriges Radio. Matilda Westerman kommer att vara moderator.

I övrigt märks metoo-hösten och spåren därav ganska tydligt bland programpunkterna. Med rubriker som Samarbete mot sexuella trakasserier inom scenkonsten – Vart ska det manliga geniet ta vägen nu? – Att motverka sexuella trakasserier inom scenkonsten – FATTA! med Cleo och JUCK – en föreställning om sexuellt våld och samtycke.

 

Inte så mycket om musik

Ett 40-tal organisationer, myndigheter, nätverk etc har samlats under paraplyet Kultur i Almedalen, däribland en del från musikområdet. Ur det program som publicerats kan vi inte se att så mycket rör musik i synnerhet, utom FST:s programpunkt ”100 år med svenska tonsättare”: Mycket är alltså om kulturens roll och behov i allmänhet.

Följ programmet här
där också uppdateringar kommer

Bakom Kultur i Almedalen 2018 står arrangörerna Länsteatern på Gotland och produktions- och kommunikationskontoret Bohm Bohm Room.


Programpunkter under Kultur i Almedalen kommer från dessa:

Arbetets museum, Arenagruppen, Arkivutredningen, Berwaldhallen, Bohm Bohm Room, FATTA, Film Capital Stockholm, Film på Gotland, Folkets Hus och Parker, Folk och Kultur, Föreningen Svenska Tonsättare, Gotlands Museum, Gotlandsmusiken, Journalistförbundet, KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, Kungliga biblioteket, Kulturrådet, Kulturskolerådet, Leopard förlag, Länsmuseernas Samarbetsråd, Länsteatrarna i Sverige, Länsteatern på Gotland, Länsstyrelsen på Gotland, Natur & Kultur, Region Gävleborg, Region Jönköpings län, Regional Musik i Sverige, Region Skåne, Riksantikvarieämbetet, Riksteatern, Svenska Filminstitutet, Svensk Scenkonst, Sveriges folkhögskolor, Sveriges Museer, Sveriges Radio, Statens medieråd, Teaterförbundet för scen och film, Tekniska museet, Unga tankar om musik och Västra Götalandsregionen.